Posts

Posts uit november, 2010 tonen

Zwanen in Nederland

Afbeelding
In Nederland komen drie soorten zwanen voor, Knobbelzwanen, Kleine zwanen en Wilde zwanen. De Knobbelzwaan is denk ik bij veel mensen wel bekend. Je ziet ze het hele jaar door en er broeden zo'n 6000 paren bij meren, sloten en ook wel in stadsvijvers. Knobbelzwaan Op het water zijn het sierlijke, elegante vogels, maar op het land zijn het echter plompe "waggelaars" met kort poten. De Knobbelzwaan heeft een oranjerode snavel met een grote zwarte knobbel aan de basis, welke bij mannetjes het grootst is. Prachtig vind ik zelf het zoevende geluid dat Knobbelzwanen maken met hun vleugels als ze voorbijvliegen. Kleine zwanen hoor je niet vliegen, Wilde zwanen een beetje, maar niet zo luid. Vliegende Knobbelzwaan De Kleine zwanen en de Wilde zwanen lijken het meest op elkaar. Ze komen allen hier overwinteren en broeden hier niet ( een zwaan die je in de zomer ziet is dus altijd een Knobbelzwaan). De Wilde zwanen zijn veel minder talrijk dan de Kleine zwanen.

Vogeltrek

Afbeelding
 Toen ik een aantal jaren geleden met vogelen begon, had ik er geen idee van dat er zoveel vogels slechts een deel van het jaar in Nederland aanwezig zijn. Ik wist nog wel dat de Zwaluwen in de herfst vertrekken om in het voorjaar weer terug te keren. Het spreekwoord: " 1 zwaluw in de lucht maakt nog geen lente" had ik op school wel geleerd. Boerenzwaluw Nu weet ik dat er verschillende groepen vogels zijn, ingedeeld naar aanwezigheid. In Nederland hebben we een flink aantal vogels die hier het hele jaar zijn, ze worden standvogels genoemd. De huismus is daar een voorbeeld van. vrouwtje Huismus Er zijn ook vogels die in warme landen overwinteren en hier komen om jongen te krijgen, de broedvogels. Naast de al genoemde Zwaluw is ook bijvoorbeeld de Roodborsttapuit een vogelsoort die als broedvogel in Nederland te zien is. mannetje Roodborsttapuit  Er zijn ook vogels die noordelijk van ons land broeden maar die in de winter naar Nederl

Levendbarende hagedis

Afbeelding
Ons land kent slechts een klein aantal reptielen en een daarvan is de Levendbarende hagedis. Het is de enige hagedis waarbij de jongen direct uit het ei komen als dat is gelegd. Door deze aanpassing is dit het enige reptiel dat zich zelfs boven de poolcirkel kan handhaven. ouder met jong De levendbarende hagedis kan zo'n 15 cm lang worden,dat is inclusief staart. Het is de kleinste en tevens meest algemene hagedis in ons land. Toch moet je wel je best doen om ze te zien te krijgen. Nu zullen ze wel diep verstopt zitten in hun overwinterplaats. Maar van maart tot oktober kan je ze op zonnige dagen zien opwarmen om snel genoeg te worden om op jacht te gaan naar onder andere insecten. Op onderstaande foto is mooi te zien hoe een hagedis zich helemaal plat heeft gemaakt om maar zoveel mogelijk warmte van de zon op te vangen. Zonnende Levendbarende hagedis Op een wandeling afgelopen zomer zag ik plotseling vanuit een ooghoek iets wegschieten. Voorzichtig ging i

De Blauwe reiger is de meest algemene reiger in Nederland

Afbeelding
Vanmiddag een aantal mooie foto's kunnen maken van de Blauwe reiger. Een goede reden om het eens over de meest algemene reiger van Nederland te hebben. In mijn jeugd was een Blauwe reiger zien in Drenthe een bijzonderheid. Tegenwoordig is hij een algemene verschijning met meer dan 13.000 broedparen in Nederland (gegevens uit 2005). De Blauwe reiger wordt steeds brutaler als het gaat om eten. Menig vijverbezitter heeft wel eens een Blauwe reiger op bezoek gehad en meestal was dat met fatale gevolgen voor de vijverbewoners. De reiger is niet erg kieskeurig wat voedsel betreft. Hij eet vis, maar ook wel mollen, muizen, kikkers en jonge vogels en in steden doet hij zich ook te goed aan afval. Met zijn grote dolksnavel werkt hij soms reusachtige prooien naar binnen. Als het een strenge winter is heeft de Blauwe reiger het zwaar en wordt de populatie flink uitgedund. De Blauwe reiger is meest een standvogel, maar er trekken in de winter ook vogels weg en er komen in Nederland

Protest tegen bezuinigingen op kunst en cultuur

Afbeelding
Zaterdag 20 november werden er in allerlei plaatsen in ons land manifestaties gehouden om te protesteren tegen de bezuinigingsmaatregelen op kunst en cultuur. Nu zal je misschien denken wat bovenstaande met de natuur te maken heeft. Wel nu we hebben in ons land een vogeltje dat klassieke muziek zingt: de Geelgors. Mannetje Geelgors zingt het begin van de vijfde symfonie van Beethoven. Wie weet heeft Beethoven zich wel echt laten inspireren door de Geelgors en begint daarom de vijfde symfonie met vogelgezang. Van diverse hedendaagse kunstenaars is bekend dat ze regelmatig de natuur ingaan om inspiratie op te doen in de natuur. Naast bezuinigingen op kunst en cultuur moet er flink bezuinigd worden op de natuur. Misschien is het een goed idee dat de mensen uit de kunst en cultuur ook een kreet voor de natuur laten horen zodat we in de toekomst kunnen blijven genieten van de Geelgorsuitvoering van de vijfde symfonie van beethoven.

De Buizerd zorgt voor verwarring

Afbeelding
De Buizerd is de meest voorkomende roofvogel in ons land en de meeste mensen hebben vast wel eens een Buizerd gezien. Toch zorgt deze vogel regelmatig voor verwarring. Hij heeft namelijk enorm veel variatie in kleur. Ze zijn er van bijna egaal donkerbruin tot exemplaren die voor het overgrote deel wit zijn. Vooral de zeer witte exemplaren doet mensen nogal eens denken met een zeldzame roofvogel te maken te hebben. Meestal blijkt het uiteindelijk toch om een zeer licht exemplaar Buizerd te gaan en niet bijvoorbeeld een Visarend. Buizerds zitten vaak op de uitkijk op een paal of een hek en loeren op eventuele prooidieren. Ze eten onder andere muizen, vogels, wormen en ook wel reptielen. 's Winters zijn er altijd meer Buizerds waar  te nemen doordat er dan dieren vanuit het noorden hier komen overwinteren. De komende tijd maar eens extra opletten, het schijnt dat er uit het noorden vaak wat meer lichtgekleurde exemplaren komen.

Wat is dat voor een beest?

Afbeelding
Van diverse kanten kreeg ik de vraag welk dier nu eigenlijk mijn titelpagina siert. Het is een roofvlieg met de prachtige naam Machimus atricapillus. Een Nederlandse naam heeft deze soort tot op heden nog niet gekregen. Zoals je aan de foto kan zien is deze indrukwekkend uitziende roofvlieg niet gevaarlijk voor mensen. Want ja, zij zit inderdaad op mijn eigen vinger. vrouwtje Voor andere insecten is de Machimus atricapillus echter levensgevaarlijk. De roofvlieg zit zich lekker in het zonnetje op te warmen op een takje of een blad. Als er een insect voorbij komt, vliegen ze er op af en grijpen het arme beest in de vlucht. Vervolgens gaan ze er mee naar een rustig plekje en steken de grote steeksnuit in het slachtoffer. Ze spuiten dan een verteringsstofje in het beest en zuigen de inhoud van het dier op en gooien de rest daarna weg. mannetje

Grote Zilverreiger

Afbeelding
De Grote Zilver Reiger is een zeer grote sneeuwwitte vogel. Hij is nog iets groter dan de veel algemener voorkomende Blauwe Reiger. Het zijn sierlijke vogels met een opvallend lange slanke hals. Deze zat vanmiddag eerst in zijn karakteristieke in elkaar gedoken houding ogenschijnlijk wat te suffen... Na een tijdje werd mijn wachten toch beloond en daalde hij af in  het water. Vervolgens kunnen genieten van de jaagkwaliteiten van deze fraaie vogel. Prachtig om te zien hoe hij pijlsnel zijn lange hals en grote forse dolkvormige snavel naar voren kon stoten en zo een prooi wist te bemachtigen. In een paar minuten tijd werden er zo maar liefst 3 visjes naar binnen gewerkt. Blijkbaar was dat genoeg want hierna begaf hij zich weer naar de oever en ging ineengedoken zitten uitbuiken.

Paarse pracht - heidelandschappen van Drenthe

Afbeelding
Paarse pracht is een mooi, compleet en toegankelijk vormgegeven boek over de Drentse heidelandschappen. In zes hoofdstukken krijgt de lezer een beeld van de Drentse hei in al haar facetten. Het boek bevat informatie over het verleden, heden en toekomst van de Drentse heidelandschappen. De belangrijkste heidegebieden worden beschreven inclusief tips om eropuit te gaan. De specifieke flora en fauna komen uitgebreid aan bod en bijzonder zijn ook de interviews met mensen die ieder hun eigen band hebben met de Drentse heidegebieden. Alle hoofdstukken zijn voorzien van vele prachtige foto's. De auteurs Henk Dekker, Albert Kerssies, en Eric le Gras hebben een uniek kijk- en leesboek gemaakt, welke een aanrader is voor iedere Drent en voor allen die de schoonheid van de Drentse heidelandschappen willen ontdekken! Het boek is uitgegeven door uitgeverij van Gorcum  ISBN 9789023246756

Boomklever of Boomkruiper

Afbeelding
Twee kleine vogeltjes met bijna dezelfde naam, die daardoor regelmatig met elkaar verward worden, hoewel ze uiterlijk heel verschillend zijn. De Boomklever is 14 cm, heeft een grote kop met opvallende zwarte oogstreep en lange rechte stevige puntsnavel. Verder krachtige poten en een korte staart. De rug is blauwgrijs, de onderzijde licht met oranjebruine flanken. De Boomklever kan zowel naar boven als naar beneden klimmen en kan zelfs onderste boven aan de onderzijde van een tak klauteren, de naam `klever` is daarom  terecht. Hij eet graag insecten maar komt in de winter regelmatig naar voedertafels voor vet en zonnepitten. Boomklever De Boomkruiper is zo´n 13 cm, maar oogt veel kleiner dan de Boomklever. Om een Boomkruiper te zien moet je veel meer je best doen. Hij heeft een bruine rug met fraaie schorsachtige tekening, hetgeen hem een uitstekende camouflage geeft. De onderzijde is licht gekleurd enhij heeft een smalle, lange, naar beneden gebogen snavel. In tegenstelling tot

macrolenzen

Afbeelding
Het is me in mijn vakantie gebleken dat cameralenzen niet het eeuwige leven hebben, ook al ga je er zorgvuldig mee om. Vooral de electronica is kwetsbaar en kan ten allen tijde stuk gaan. Bij mij gebeurde dat gelukkig nog wel net in de garantieperiode. Na bijna 2 maanden wachten, heb ik mijn 100mm macrolens van Canon weer terug van reparatie. Het is een aanleiding om het over macrolenzen te hebben. Er zijn zoomlenzen waarop staat dat het een macrolens is maar dat zijn geen echte macrolenzen, hooguit wordt er mee bedoeld dat je met zo'n lens relatief dicht bij je onderwerp kan komen. Een echte macrolens heeft een vast brandpunt (en dus geen zoom), is lichtsterk, je kan er heel dicht mee bij je onderwerpkomen en is zeer scherp. Zelf ben ik in het bezit van 2 macrolenzen, een Sigma 70mm 2.8 DG Macro en een Canon EF 100mm 2.8 USM. Beide lenzen geven uitstekende resultaten. Toch heb ik een voorkeur voor de Canonlens. De Sigmalens wordt namelijk langer als je aan de lens draait, ze

Waarom deze Natuurkiekerblog?

Afbeelding
De Natuurkiekerblog is ontstaan vanuit de wens om mijn enthousiasme en verwondering over alles wat ik zie en mee maak in de natuur te delen met anderen. Ook alle kennis en kunde die ik al doende vergaar op het gebied van de natuur en en de natuurfotografie wil ik graag doorgeven. Mooie foto's, interessante weetjes, nuttige websites, recenties van boeken over natuur en fotografie, tips over uitrusting, het zijn allemaal onderwerpen waar over geschreven zal worden. Onder tussen wordt al een tijd hard gewerkt aan een eigen site, http://www.natuurkieker.nl/ Alle reden dus om de blog te volgen!

Hoe komt de Vliegenzwam aan zijn witte stippen?

Afbeelding
De Vliegenzwam is onze bekendste paddenstoel. Hij komt algemeen voor langs bosranden, lanen en in parken waar hij meest in de buurt van Eiken, Berken en Dennen is te vinden. De witte stippen zijn overblijfselen van het vlies(velum universale) waaruit de paddenstoel tevoorschijn komt. Door het groeien van de paddenstoel breekt het vlies, dat niet meegroeit, in kleine stukjes die als stipjes op de hoed achterblijven. Deze restantjes liggen los zodat ze er bij een flinke regenbui gemakkelijk af kunnen spoelen. Hierdoor kom je ook Vliegenzwammen tegen zonder witte stippen, die stippen hebben ook deze paddenstoelen dus wel gehad, maar ze zijn verdwenen door de regen. De foto's laten mooi de variatie van stippen zien.

Stinkzwammen

Afbeelding
 Het is herfst en dan is het tijd voor mooi gekleurde bladeren en vooral ook paddenstoelen. Paddenstoelen spreken tot de verbeelding. Ze zijn er in vele soorten. Ze zijn ook vaak onderwerp voor allerlei verhalen en mythes en niet te vergeten kinderliedjes. Iedereen kent bijna wel de rood met wit gestipte vliegenzwam. Dit jaar is het een uitzonderlijk goed jaar voor paddenstoelen. Het spreekwoord "ze schieten als paddenstoelen uit de grond" is dit jaar dus echt letterlijk van toepassing. Hierbij twee soorten die horen tot de stinkzwammen. Ze ontstaan uit een soort ei, dat wel duivelsei wordt genoemd en ze stinken ontzettend, voor ons niet leuk maar vliegen smullen er van. De witte is de Grote stinkzwam en is een inheemse soort, de rode is een Inktzwam en is een zeldzame soort die eigenlijk oorspronkelijk uit Australie komt.